منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آخرین اگهی های

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
انباردار 1398/07/22 انباردار , مورچه خورت توافقی مرد
حسابدار 1398/07/22 حسابدار , لنجان توافقی زن
کارشناس آمار و تحلیل 1398/07/22 کارشناس آمار , لنجان توافقی زن
طراح و گرافیک 1398/07/22 طراح , لنجان توافقی زن
کارشناس فضای مجازی 1398/07/22 کارشناس - سایر , لنجان حقوق اداره کار زن
حسابدار 1398/07/22 حسابدار , لنجان توافقی مهم نیست
کارشناس آمار و تحلیل 1398/07/22 کارشناس آمار , لنجان توافقی مرد
طراح و گرافیک 1398/07/22 طراح , لنجان توافقی مرد
کارشناس فضای مجازی 1398/07/22 کارشناس - سایر , لنجان توافقی مرد
سرپرست فروش منطقه ای 1398/07/22 سرپرست فروش , لنجان حقوق اداره کار مرد
مدیر بازریابی 1398/07/22 مدیر , لنجان حقوق اداره کار مرد
سرویس کار 1398/07/22 کارگر فنی , مورچه خورت توافقی مرد
راننده پایه یک 1398/07/22 راننده , مورچه خورت توافقی مرد
تکنسین مکانیک 1398/07/22 تکنسین مکانیک , لنجان توافقی مرد
کمک mdf 1398/07/22 mdf کار , لنجان توافقی مرد
منشی دفتر 1398/07/22 منشی , لنجان توافقی مرد
منشی 1398/07/22 منشی , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1398/07/21 کارگر فنی , اشترجان توافقی مرد
صندوقدار 1398/07/21 صندوقدار , لنجان توافقی زن
کارگر ساده 1398/07/21 کارگر ساده , لنجان توافقی زن