آخرین اگهی های

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
تراشکار 1398/03/25 نجف‌آباد توافقی مرد
راننده مینی بوس 1398/03/25 لنجان توافقی مرد
راننده مینی بوس 1398/03/25 همه شهرها توافقی مهم نیست
تراشکار 1398/03/25 همه شهرها توافقی مرد
حسابدار 1398/03/25 همه شهرها توافقی زن
کارگر 1398/03/25 لنجان توافقی مرد
تراشکار 1398/03/25 همه شهرها توافقی مرد
مدیر فروش 1398/03/25 نجف‌آباد توافقی مهم نیست
مهندس صنایع 1398/03/25 نجف‌آباد توافقی مهم نیست
کارشناس برق صنعتی 1398/03/25 اصفهان توافقی مرد
کمک آشپز 1398/03/25 لنجان توافقی مرد
کارمند اداری 1398/03/25 لنجان توافقی زن
کارگر 1398/03/24 لنجان توافقی زن
فروشنده 1398/03/24 اصفهان توافقی مهم نیست
ورق کار 1398/03/24 نجف‌آباد توافقی مرد
برنامه نویس 1398/03/24 همه شهرها توافقی مرد
کارگر 1398/03/24 نجف‌آباد حقوق اداره کار مهم نیست
کنترل کیفیت 1398/03/24 همه شهرها توافقی مرد
فنی کار صنعتی 1398/03/24 نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس مکانیک 1398/03/24 همه شهرها توافقی مرد